Økologi

Bedriften har modtaget Økologisk Arealtilskud til at omlægge og drive bedriftens landbrugsarealer økologisk.

Formålet med tilskuddet er at øge det økologiske areal i Danmark og derved opnå en række fordele for miljøet og biodiversitet.

Tilskuddet har medført, at bedriften har været i stand til at opretholde en økologisk jordbrugsproduktion på bedriftens landbrugsarealer og sælge økologisk producerede fødevarer.

Statskontrolleret økologisk Der er omkring 150 økologiske svinebesætninger i Danmark.

Prisen på økologisk svinekød er noget højere end på konventionelt svinekød. Det skyldes blandt andet at den økologiske produktion er dyrere, fordi det kræver mere tid. Foderet er også mere tidskrævende og dyrere at dyrke og købe.

 

I 2008 blev der slagtet godt 90.000 økologiske svin.

Alle økologiske svin skal leve løsgående. Det er forbudt at klippe hale og tænder på økologiske grise.

I svineavlen skelner man mellem to produktioner: smågrise og slagtesvin.

Økologiske søer og smågrise

Ornen parer sig med soen 3 måneder, 3 uger og 3 dage før smågrisene fødes. Insemination er tilladt og bruges i et vist omfang, mens behandling med hormoner ikke er tilladt. Soen bygger sin rede, kort tid før hun skal føde smågrisene. Det er vigtigt, at hun er i god kondition, kan bevæge sig frit og har rigeligt med halm til rådighed.

Smågrisene lever og patter hos soen, indtil de er mindst 40 dage. Danske økologer har i 2009 indgået en frivillig brancheaftale, som betyder, at smågrise først må vænnes fra soen, når de er 49 dage gamle. Soens mælk giver smågrisene stor modstandskraft og en sund fordøjelse. Det gør, at smågrisene klarer sig godt, når de flyttes fra soen og bliver til slagtesvin.

Søerne skal have adgang til græsarealer mindst 5 måneder hver sommer. De økologiske søer bor i hytter på marken. Herude føder soen sine unger. Om vinteren kan søerne holdes i stald med halm. Men langt de fleste lever på friland hele livet.

Til sammenligning lever almindelige konventionelle svin - både søer og grise - indendørs i en stald hele livet. De konventionelle grise må også tages fra soen, allerede når de er 3 uger gamle.

Ø-mærkede slagtesvin

For at kunne blive Ø-mærket skal slagtesvin leve hele deres liv under økologiske produktionsforhold.

Alle økologiske slagtesvin skal have adgang til udendørsarealer. Staldene skal være forsynet med ren og tør strøelse i en sådan mængde, at det tilpasser sig svinets krop, når det ligger ned. De arealer, svinene har adgang til, skal i det hele taget være indrettet sådan, at dyrene kan få opfyldt deres naturlige adfærdsbehov. Slagtesvinene skal have fri adgang til grovfoder efter ædelyst.

Naturligt grovfoder og kraftfoder

Økologiske grise er de eneste grise i Danmark, som skal have grovfoder. Grovfoder er fx græs, ensilage og rodfrugter. Halm betragtes ikke som grovfoder til grise.

Grisenes maver ligner meget menneskenes. Det er derfor vigtigt for grisenes fordøjelse, at foderet indeholder mange fibre. Fibrene nedsætter også risikoen for, at grisene får mavesår. Den direkte adgang til grovfoderet betyder, at grisene kan udfolde deres naturlige adfærd. De søger selv efter føden i stedet for bare at få den serveret.

Udover grovfoder får grisene også kraftfoder hver dag. Kraftfoder kan være byg, hvede, havre, raps og majs, der indeholder meget energi og protein. Det er vigtigt for opbygningen af kroppen og for søernes produktion af mælk.

Det økologiske grisefoder må ikke indeholde: antibiotiske vækstfremmere, andre former for lægemidler, farvestoffer, konserveringsmidler, ammoniak, syntetiske aminosyrer, aromastoffer og genmodificerede organismer. Indtil udgangen af 2009 skal mindst 90 % af den samlede mængde foder være dyrket økologisk. I 2012 skal alt foder til økologiske grise være 100 % økologisk.

Transport og slagtning

Danske økologer har opstillet en række særlige krav til transport og slagtning af danske økologiske dyr. Kravene betyder blandt andet, at transportvogne skal være udstyret med lift og skridsikkert underlag. Det betyder også, at den samlede transporttid ikke må overskride 8 timer.
Jesper Adler