Gelstrupgård

Gelstrupgård i Odsherred

Gelstrupgård ligger i Odsherred - tæt ved Kongsøre Skov. Gården ligger smukt ved lsefjorden i Odsherreds bakkede, frodige morænelandskab.

Navnet Kongsøre forbindes med sagnkongen Kong Øre. Sagnet fortæller, at Kong Øre blev dræbt ved Kalundborg og begravet i Kongsøre Skov. Ifølge sagnet blev han begravet med en guldkæde så lang, at den når fra Kong Øres Grav til en høj i Stokkebjerg Skov. Trods ihærdig graven er guldkæden (så vidt vides) aldrig fundet.

På Egebjerg-halvøen nær Kongsøre Skov ligger landsbyerne Abildøre, Bråde og Hølkerup og nord for dem Gelstrup. l middelalderen lå en af Kronens små hovedgårde, Gelstrupgård, ved den nu udtørrede Gelstrup Sø. Til Gelstrupgård hørte Kongens gods i Egebjerg Sogn, hovedsageligt Abildøre, Bråde og Hølkerup, hver med 14 gårde.

Gelstrupgård menes at have været Kongens jagtejendom, og Kongens foged boede her. l en tid var her et selvstændigt kronlen. Det blev nedlagt i 1566 og omdannet til almindelige bøndergårde under Dragsholm Slot.

I dag er Gelstrupgård en moderne gård som producerer økologiske grise på friland.

Jesper Adler